Haojing quốc tế

Haojing chuyên sản xuất, phát triển và kinh doanh máy mặt nạ N95, máy mặt nạ phẳng, máy mặt nạ cốc, máy mặt nạ KF94 và máy mặt nạ mỏ vịt. Có 11 loại sản phẩm khác nhau, bao gồm dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động và bán tự động.
Các loại sản phẩm của chúng tôi hoàn thiện, có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng, kể cả nguyên liệu sản xuất khẩu trang, chúng tôi đều có thể cung cấp. Nhiều sản phẩm và công nghệ đã được cấp bằng sáng chế quốc gia và được phê duyệt CE…

Sản phẩm nổi bật

Những nhãn hiệu hàng đầu

 • parter (8)
 • parter (1)
 • parter (2)
 • parter (3)
 • parter (4)
 • parter (5)
 • parter (6)
 • parter (7)
 • NSK-1
 • NSK (1)
 • NSK (2)
 • NSK (3)
 • NSK (5)
 • NSK (6)
 • NSK (8)
 • NSK -z